Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Algemeen

Wat is een assessment?

Een assessment is een methode om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. De methode maakt gebruik van verschillende psychologische testen en praktijksimulaties, waarmee de persoonlijkheidskenmerken, capaciteiten en competenties in kaart worden gebracht. De overeenkomst tussen deze en de gevraagde eigenschappen bepaalt de geschiktheid van de deelnemer voor de functie.
Assessments zijn er in verschillende vormen en maten. Bij een assessment is belangrijk is dat er minimaal één interview, één persoonlijkheidstest en meerdere intelligentietesten en praktijksimulaties zijn.

Over de dag zelf

De dag van het assessment ziet er voor iedereen anders uit. Hieronder staan de belangrijkste zaken om mee rekening te houden. Lees het door zodat je een goede indruk krijgt van hoe de dag er voor jou uit kan zien en waar je op moet letten.

De "beste" houding

In dit onderdeel wordt er gekeken naar de houding tijdens het assessment. Een goede houding heeft een positief effect op hoe jij door de assessor wordt ervaren. Hiermee vergroot je de kans dat ze in jouw de perfecte kandidaat zien. Onderstaand wordt er met voorbeelden en tips antwoord gegeven op de vragen ‘wat is de beste houding voor het assessment’ en ‘wat is het effect van een goede of foute houding’. Daarnaast meet je met een vragenlijst hoe jij tengenover het assessment staat. Met deze informatie leer je de vele misvattingen over de houding te herkennen en daarmee voorkomen je dat er onnodige fouten worden gemaakt tijdens het officiële assessment.

Na het assessment

Na het officiële assessment is het niet afgelopen. Hoe interpreteer je de resultaten van het assessment? Wat kan je doen als je het niet eens bent met het resultaten? Antwoord op deze vragen vind je terug in het onderdeel ‘Na het Assessment’. Deze categorie bestaat uit de volgende onderdelen: het eindgesprek, de nabespreking, de rapportage, hoe om te gaan met je rapportage en klachten.